Hösnuva - Green-Rehab

Till innehåll
Hösnuva

Hösnuva eller med andra ord allergisk rhinoconjunctivit är ett mycket vanligt problem under vårsäsongen beroende på att pollen ofta orsakar besvären. Pollenhalten i luften varierar från dag till dag och nedan hittar Du bl. a. en länk till rapporter om pollenhalten i luften. Allergier kan ha olika yttringar och vissa allmänna symtom som trötthet och huvudvärk har ofta samband med allergier. Den allergiska snuvan, allergisk rhinit, och bindhinnekatarr, konjunktivit, hör oftast ihop och är den vanligaste yttringen av en pollenallergi. Eksem kan också vara det huvudsakliga symtomet och astma kan förekomma ensamt eller i kombination med ett eller flera av de nämnda symtomen vid pollenallergi.

Näsan och luktsinnet är mycket viktigt för smakupplevelsen och ibland är ju näsan också ett arbetsredskap som för dessa deodorantkontrollanter. I samband med en kraftig hösnuva blir ofta luktsinnet kraftigt nedsatt. Även vid andra yrken kan dock allergin ha stor betydelse för hur vi klarar av jobbet med tanke på att trötthet och andra allmänna sjukdomssymtom ofta förekommer tillsammans med de mera vanliga yttringarna!
Torr natriumklorid aerosol eliminerar luftburna pollen partiklar från luftvägarna. Luften sammansättning stärker immuniteten och bättre immunitet minskar allergisk reaktion mot pollen och andra allergener. Behandlingen har effekt uppskattas till 75 till 98%.

Patienter slutar normalt med antihistamin, steroider och andra droger efter 5-10 sessioner. Inte för att vi ber dem att göra det utan för att de inte behöver det.
Salt Therapy är 100% naturliga, säkra och drogfri, ger en effektiv och långsiktig lindring för personer som lider av hösnuva. Den kan användas som en kompletterande behandling till läkemedel som förskrivs eller som enda behandling. När Salt Therapy används som en behandling, kan det öka effektiviteten hos läkemedel som förskrivs och minska mängden förskrivna läkemedel. För att hjälpa dig välja evidensbaserade komplementära / alternativa behandlingsmetoder vi vill att du ska få en bättre förståelse för astmatiska sjukdomar och att behandlingsalternativ finns.

Batterivägen 12,  461 38 Trollhättan
Tfn: 0735-887 887 E-mail: info@green-rehab.com
Företaget har F-skatt SE700325108401
Tillbaka till innehåll